Een advertentie is een publicatie bedoeld om de lezer te informeren of te stimuleren tot een gewenste actie. Zoals het kopen van een product of contact opnemen met de adverteerder, bijvoorbeeld in geval van een personeelsadvertentie.

Meestal gaat het om promoten van commerciële producten en/of diensten. Er bestaan ook advertenties voor producten en/of diensten zonder winstoogmerk.

Advertenties worden in verschillende media geplaatst:
• Dag- en weekbladen
• Magazines en folders
• Televisie- en radio (reclamespotje)
• Internet

Sommige advertenties zijn bewust geschreven in de vorm van een redactioneel artikel. De redactie plaatst daar dan meestal de tekst "(advertentie)" boven. In vakbladen kom je vaak zo'n "advertorial" tegen. De samenvoeging van advertentie en "editorial" geeft aan dat de advertentietekst geschreven is door de redactie met het doel reclame te maken voor de adverteerder.